Електронні періодичні видання України


ü  Biopolymers and Cell

ü  Biotechnologia Acta

ü  Functional Materials

ü  Methods of Functional Analysis and Topology

ü  Ruthenica

ü  Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics 

ü  The Ukrainian journal of business law

ü  Ukrainian Biochemical Journal

ü  Ukrainica Bioorganica Acta


АМ

ü  Авіаційно-космічна техніка і технологія

ü  Автоматична зварка

ü  Адгезія розплавів і пайка матеріалів  

ü  Актуальні проблеми транспортної медицини

ü  Акустичний вісник

ü  Альманах права

ü  Археологія і давня історія України

ü  Архіви України

ü  МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ

ü  Математичне та компютерне моделюванняСеріяТехнічні науки

ü  Математичне та компютерне моделюванняСеріяФізико-математичні науки

ü  Математичні машини і системи

ü  Математичні методи та фізико-механічні поля

ü  Металофізика і новітні технології

ü  Металознавство та обробка металів

ü  Мистецтво та освіта

ü  Міжнародний науково-технічний журнал Проблеми керування та інформатики"

ü  Міжнародний туризм

ü  Мікробіологічний журнал

ü  Мовознавство 

ü  МультиверсумФілософський альманах

БН

ü  Безпека інформації

ü  БібліотекознавствоДокументознавствоІнформологія

ü  Бібліотечний вісник

ü  Бібліотечний форум

ü  Бізнес інформації

ü  Бізнес і безпека

ü  Надтверді матеріали

ü  Наносистеминаноматеріалинанотехнології

ü  Народна творчість та етнологія

ü  Наука та інновації

ü  Наука та наукознавство

ü  Нелінійні коливання

ВО

ü  Вища освіта України

ü  Відбір і обробка інформації

ü  Відновлювана енергетика

ü  Відомості Верховної Ради України

ü  Вісник економічної науки України

ü  Вісник Інституту економіки та прогнозування

ü  Вісник Національної академії наук України

ü  Вісник Українського матеріалознавчого товариства

ü  Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка
ГП

ü  Геодинаміка

ü  Геоінформатика

ü  Геологічний журнал

ü  Геотехнічна механіка

ü  Географічний журнал

ü  Гідроенергетика України

ü  Питання атомної науки і техніки

ü  Підприємництвогосподарство і право

ü  Полімерний журнал

ü  Порошкова металургія

ü  Праці Інституту електродинаміки НАН України

ü  Прикладна механіка

ü  Прикладні проблеми механіки і математики

ü  Проблеми економіки

ü  Проблеми загальної енергетики

ü  Проблеми програмування

ü  Проблеми машинобудування

ü  Прогрес фізики металів

ДР

ü  Демографія та соціальна економіка

ü  Держава і право

ü  Довкілля та здоровя

ü  Доповіді Національної академії наук України

ü  Радіофізика та радіоастрономія

ü  Радіофізика та електроніка

ü  Реєстраціязберігання і обробка даних

ЕС

ü  Ейдос

ü  Екологічний вісник

ü  Екологія підприємства

ü  Економіка і прогнозування

ü  Економіка природокористування і охорони довкілля

ü  Економіка та право

ü  Економіка України

ü  ЕкономікаУправлінняІнновації

ü  ЕкономікаФінансиПраво

ü  Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем

ü  Економічна теорія

ü  Економічні інновації

ü  Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

ü  Електронне моделювання

ü  Електротехніка і електромеханіка

ü  Енерготехнології та ресурсозбереження

ü  Енциклопедичний вісник України

ü  Світогляд

ü  Симетріяінтегровність та геометріяметоди та застосування

ü  Системи управління та компютери

ü  Системні дослідження та інформаційні технології

ü  Слово і час

ü  Соціологіятеоріяметодимаркетинг

ü  Статистика України

ü  Сучасна електрометалургія 

ü  Сучасна українська політика

ü  Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства 

ЖТ

ü  Журнал математичної фізикианалізугеометрії

ü  Журнал органічної та фармацевтичної хімії

ü  Журнал Хроматографічного товариства

ü  Теоретична та експериментальна хімія

ü  Теорія і практика інтелектуальної власності

ü  Теплофізика та теплоенергетика

ü  Технічна діагностика та неруйнівний контроль

ü  Технічна механіка

ü  Технологія і конструювання в електронній апаратурі 

ЗУ

ü  Записки Львівської Національної наукової бібліотеки України імені ВСтефаника

ü  Захист інформації

ü  Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці імГ.ЄПухова

ü  Звязок

ü  Здобутки астрономії та фізики космосу

ü  Землевпорядний вісник

ü  Зовнішня торгівляЕкономікаФінансиПраво

ü  Україна - Польщаісторична спадщина і суспільна свідомість

ü  Українакультурна спадщинанаціональна свідомістьдержавність

ü  Українська мова

ü  Українське мистецтвознавствоматеріалидослідженнярецензії

ü  Український ботанічний журнал

ü  Український визвольний рух

ü  Український географічний журнал

ü  Український історичний журнал

ü  Український математичний журнал

ü  Український соціум

ü  Український фізичний журнал

ü  Український хімічний журнал

ІФ

ü  Індуктивне моделювання складних систем

ü  Інтегровані технології

ü  Інструментальний світ

ü  Історико-географічні дослідження в Україні

ü  Історія УкраїниМаловідомі іменаподіїфакти

ü  Фізика низьких температур

ü  Фізика конденсованих систем

ü  Фізико-хімічна механіка матеріалів

ü  Філософська думка

КХ

ü  Каталіз і нафтохімія

ü  Кібернетика та обчислювальна техніка

ü  Кібернетика та системний аналіз

ü  Компютерні засобимережі та системи

ü  Космічна наука і технологія

ü  Краєзнавство

ü  Хімія і технологія води

ü  Хіміяфізика та технологія поверхні


Ц Ш Ю

ü  Цитологія і генетика

ü  Штучний інтелект

ü  Юридичний журнал Право України