Дистанційні послуги бібліотеки НАУ

На період карантину бібліотека розширює свої послуги, якими ви можете скористатися дистанційно. Щоб отримати оперативну (швидку) відповідь на запитання про ресурси та послуги Бібліотеки, скористайтеся сервісом «Бібліографічна довідка» на сайті або надішліть листа на е-mail metodist@nau.edu.ua

Доступ до інформаційних ресурсів

Електронний каталог бібліотеки НАУ

В електронному каталозі представлені всі документи, які є в друкованому та електронному фондах бібліотеки.  Через каталог доступні понад 50 тисяч електронних документів. Також ви можете підготувати списки джерел до своїх наукових робіт чи списки рекомендованої літератури до освітніх програм.

erNAU – Електронний репозиторій

В електронному репозиторії зібрані наукові та освітні матеріали викладачів, співробітників та студентів НАУ. Більшість документів знаходяться у відкритому доступі – повні тексти вільно доступні в мережі інтернет.

  На порталі "Харвестр НАУ" зібрані посилання на усі електронні наукові ресурси НАУ. У харвестрі працює пошук по усім електронним ресурсам НАУ.
  Завдяки системі «Харвестр НАУ» (OHS), започаткованій бібліотекою, будь-який бібліографічний запис документу НАУ або віддалених структурних підрозділів НАУ може бути записаний та використаний для пошуку документів наукової інформації. Харвестр представляє собою електронний архів, у якому містяться назви документів на декількох мовах, ПІБ авторів наукових робіт, ключові поля, анотації, списки літератури та ін. Архів призначений для збереження бібліографічних відомостей (метаданих) щодо усіх наукових та навчальних робіт, що видаються у НАУ. Індексуються усі роботи, включаючи дисципліну(и), тип, жанр, метод, охоплення тощо. Це дозволяє під час пошуку використовувати емпіричний та історичні методи дослідження, наприклад, в можливий пошук в індексних термінах. Ви можете також переглянути умови пошуку, вибравши повний запис з-поміж результатів пошуку.

  На порталі "Електорнна періодика НАУ" зібрані усі випуски наукових журналів НАУ починаючи з 1998 року. Більшість документів знаходяться у відкритому доступі – повні тексти вільно доступні в мережі інтернет.


  Інформаційні довідки

  Для отримання довідки про послуги бібліотеки звертайтесь, будь ласка, на e-mail metodist@nau.edu.ua Куджоян Наталія. 

  Тематичний підбір літератури

  НТБ здійснює тематичний підбір літератури. Також для складання списків літератури для рефератів, контрольних та курсових робіт звертайтесь, будь ласка, на e-mail tkacheva@nau.edu.ua Ткачова Ірина. Довідки щодо історії НАУ, історії науки і техніки Консультанти: Ткачова Ірина, e-mail tkacheva@nau.edu.ua, Куджоян Наталія, e-mail: metodist@nau.edu.ua

  Оформлення списків літератури за вітчизняними стандартами

  Ми пропонуємо послугу з оформлення списків літератури за вітчизняними стандартами. Консультанти: Можеітова Олена, e-mail Helena@nau.edu.ua, Куджоян Наталія, e-mail: metodist@nau.edu.ua

  Цінні видання

  Ми пропонуємо послугу з перегляду цінних видань 30-х років XIX ст. – першої половини ХХ ст. Консультант: Ткачова Ірина, e-mail tkacheva@nau.edu.ua

  Бібліографічні ресурси

  Віртуальні виставки доступні за адресою.

  Тематичні виставки до визначних дат, «Наукові видання НАУ», нові надходження, тематичні огляди видань з актуальних питань. Відповідальна: Ткачова Ірина, e-mail tkacheva@nau.edu.ua.

  Доступ до наукометричних та повнотекстових баз даних

  Центр учбової літератури (ЦУЛ) https://cul.com.ua.


  Консультування дослідників, викладачів, студентів

  Консультації з наукометрії
  Ми пропонуємо індивідуальні консультації з широкого кола питань, які стосуються дослідження, навчання та викладання:
  • Консультації щодо створення авторських профілів у провідних наукометричних базах даних (Google Scholar, ORCID, Publons, ResearchGate);
  • перевірка наявності періодичних видань та статей у базах даних Scopus та Web of Science;
  • надання наукометричної статистики науковців НАУ (кількість робіт, цитування, індекс Гірша) та журналів (імпакт-фактор, SNIP);
  • надання бібіліографічних довідок online;

  Консультант: Хавара Ольга: e-mail: naukometria@nau.edu.ua

  Консультування щодо академічної доброчесності

  В межах проєкт «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» надаємо консультації науковцям НАУ щодо ефективного інформаційного пошуку і надійних джерел інформації, правил наукового цитування, використання найпопулярніших міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах для різних галузей знань, уникнення плагіату. Формуємо у користувачів культуру академічної доброчесності та медіаграмотності.

  Консультант: Можеітова Олена
  E-mail: Helena@nau.edu.ua тел. :(044) 406-74-32

  Книгозабезпеченість дисциплін
  Консультування щодо книгозабезпеченості дисциплін
  Замовлення нової літератури (для викладачів)
  Для забезпечення новою літературою дисциплін, які викладаються в НАУ, викладач може звернутись на сайти видавництв:
  1. Видавництво ЛІРА К http://lira-k.com.ua/
  2. Видавництво ОЛДІ ПЛЮС https://oldiplus.ua/
  3. Видавничий дім «КОНДОР» http://condor-books.com.ua/
  4. Видавничо-книготоргівельне підприємство «ПАТЕРИК» https://vidavnitstvo-paterik.uaprom.net/
  5. Видавничо-книготоргівельна компанія ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ https://cul.com.ua/
  Для закупівлі університетом необхідної літератури треба оформити службову записку зі списком необхідної літератури на ім’я ректора, завізувати у проректора за напрямом та надати до відділу комплектування НТБ (кім. 11, головний бібліотечний корпус).
  Консультант: e-mail komplect-ntb@nau.edu.ua.

  Нові надходження

  Інформація про нові видання у фонді бібліотеки розміщені у щомісячному Інформаційному бюлетені нових надходжень НТБ НАУ, який надсилається зареєстрованим користувачам на особисті e-mail, а також e-mail кафедр, факультетів. Архів Інформаційного бюлетеня знаходиться за адресою. Матеріал містить бібліографічний опис документа, шифр, кількість примірників, їх місце знаходження та скановане зображення титульної сторінки книги.

  Консультування представників редакцій та оргкомітетів наукових конференцій

  Консультування представників редакцій наукових журналів НАУ
  Ми пропонуємо консультування представників редакцій наукових журналів щодо розміщення матеріалів журналів у системі "Наукова періодика Національного авіаційного університету".
  Консультант: Хавара Ольга: e-mail: naukometria@nau.edu.ua
  Тел.: 044-406-73-94

  Консультування оргкомітетів наукових конференцій
  Ми пропонуємо консультування оргкомітетів наукових конференцій щодо розміщення матеріалів конференцій у системі "Конференції Національного авіаційного університету". Консультант: Фатич Ольга e-mail Olga_fatuch@nau.edu.ua
  Консультування представників редакцій щодо розміщення монографій.
  Ми пропонуємо консультування представників редакцій щодо розміщення монографій у системі Open Monograph Press. Консультант: Князева Ірина e-mail knyazeva@nau.edu.ua

  Консультування щодо розміщення матеріалів в електронному репозиторії erNAU
  Розміщення матеріалів на період карантину здійснюється лише шляхом самоархівування, відповідно до інструкції Реєстрація користувача та розміщення матеріалів в erNAU.
  Консультації за е-поштою:
  • консультації щодо реєстрації у репозиторії erNAU;
  • консультації ПВС з питань розміщення наукових матеріалів інституційного репозитарію;
  • рецензування (перевірка описів) робіт;
  • консультації та пояснення щодо розміщення магістерських кваліфікаційних робіт у репозитарії університету;
  • надання статистики щодо розміщення дипломних та інших робіт в інституційному репозитарії;
  • адміністрування та наповнення електронної бібліотеки НАУ
  Відповідальна Терещенко Марина: e-mail: marina.tereschenko@nau.edu.ua.
  Тел.: (044)406-78-53