Новини
Путівник бібліотекою
Про бібліотеку
Правила користування бібліотекою
Преса про НАУ
Видавництво НАУ
Електронна бібліотека
<strong>Послуги та сервіси</strong>
Довідкові матеріали
Офіційні документи
Масові заходи
Викладачам НАУ
Консультація (Форум)
Подаруй бібліотеці книгу
Часті питання та відповіді
Контакти
Вакансії
Дарувальники
Преса про НТБ
Співробітникам НТБ

 Дистанційні послуги бібліотеки НАУ

    

Увага! Карантинні заходи було подовжено до 31 жовтня.

На період карантину бібліотека розширює свої послуги, якими ви можете скористатися дистанційно. Щоб отримати оперативну (швидку) відповідь на запитання про ресурси та послуги Бібліотеки, скористайтеся сервісом «Бібліографічна довідка» на сайті або надішліть листа на е-mail metodist@nau.edu.ua
. Завдяки сервісу «Бібліографічна довідка» студенти можуть швидко отримати на власний комп'ютер списки літератури із зазначеної тематики з фонду НТБ НАУ.

 • Доступ до інформаційних ресурсів

   Електронний каталог бібліотеки НАУ

   В електронному каталозі представлені всі документи, які є в друкованому та електронному фондах бібліотеки. Тимчасово (на період карантину) ви не можете замовити та взяти в користування паперові документи. Але через каталог доступні більше 50 тисяч електронних документів. Також ви можете підготувати списки джерел до своїх наукових робіт чи списки рекомендованої літератури до освітніх програм.

   erNAU – Електронний репозиторій

   В електронному репозиторії зібрані наукові та освітні матеріали викладачів, співробітників та студентів НАУ. Більшість документів знаходяться у відкритому доступі – повні тексти вільно доступні в мережі інтернет.

   Наукові журнали НАУ

   На порталі "Електорнна періодика НАУ" зібрані усі випуски наукових журналів НАУ починаючи з 1998 року. Більшість документів знаходяться у відкритому доступі – повні тексти вільно доступні в мережі інтернет.

   Наукові конференції НАУ

   на порталі "Електорнні конференції НАУ" зібрані матеріали наукових конференцій НАУ. Більшість документів знаходяться у відкритому доступі – повні тексти вільно доступні в мережі інтернет.

   Наукові монографії НАУ

   на порталі «Наукові монографії НАУ» зібрані монографії науковців НАУ.

   Харвестр НАУ

   на порталі "Харвестр НАУ" зібрані посилання на усі електронні наукові ресурси НАУ. У харвестрі працює пошук по усім електронним ресурсам НАУ.
   Завдяки системі «Харвестр НАУ» (OHS), започаткованій бібліотекою, будь-який бібліографічний запис документу НАУ або віддалених структурних підрозділів НАУ може бути записаний та використаний для пошуку документів наукової інформації. Харвестр представляє собою електронний архів, у якому містяться назви документів на декількох мовах, ПІБ авторів наукових робіт, ключові поля, анотації, списки літератури та ін. Архів призначений для збереження бібліографічних відомостей (метаданих) щодо усіх наукових та навчальних робіт, що видаються у НАУ. Індексуються усі роботи, включаючи дисципліну(и), тип, жанр, метод, охоплення тощо. Це дозволяє під час пошуку використовувати емпіричний та історичні методи дослідження, наприклад, в можливий пошук в індексних термінах. Ви можете також переглянути умови пошуку, вибравши повний запис з числа результатів пошуку.

   Електронна бібліотека НАУ

   На цій сторінці зібрані посилання на повнотекстові ресурси НАУ та бази даних документів для наукових досліджень, викладання та навчання.

   Електронна доставка документів

   Пропонуємо студентам та працівникам НАУ електронну доставку документів з інформаційних платформ видавництв Springer Nature та Wiley (на період тестового доступу).

   Для цього здійсніть пошук в колекціях Springer Nature, та/або De Gruyter.

   Для отримання повного тексту заповніть онлайнову форму.


 • Реєстрація користувачів on-line
   Студенти, науковці, викладачі, аспіранти очної форми навчання, співробітники НАУ, які не зареєстровані в бібліотеці, для користування ресурсами НТБ, можуть надіслати на e-mail ntb@nau.edu.ua скан-копії діючого студентського квитка або посвідчення співробітника НАУ з фото та штрих-кодом для реєстрації у якості читацького квитка.
 • Інформаційні довідки
   Для отримання довідки про послуги бібліотеки звертайтесь, будь ласка, на e-mail metodist@nau.edu.ua Куджоян Наталія. Завдяки порталу «Бібліографічна довідка» www.lib.nau.edu.ua/search/dovidka студенти можуть швидко отримати на власний e-mail списки літератури із зазначеної тематики з фонду НТБ НАУ. На порталі зберігається архів виконаних довідок.

   Тематичний підбір літератури

   НТБ здійснює тематичний підбір літератури. Також для складання списків літератури для рефератів, контрольних та курсових робіт звертайтесь, будь ласка, на e-mail tkacheva@nau.edu.ua Ткачова Ірина. Довідки щодо історії НАУ, історії науки і техніки Консультанти: Ткачова Ірина, e-mail tkacheva@nau.edu.ua, Куджоян Наталія, e-mail: metodist@nau.edu.ua

   Оформлення списків літератури за вітчизняними стандартами

   Ми пропонуємо послугу з оформлення списків літератури за вітчизняними стандартами. Консультанти: Можеітова Олена, e-mail Helena@nau.edu.ua, Куджоян Наталія, e-mail: metodist@nau.edu.ua

   Цінні видання

   Ми пропонуємо послугу з перегляду цінних виданнь 30-х років XIX ст. – першої половини ХХ ст. Консультант: Ткачова Ірина, e-mail tkacheva@nau.edu.ua
 • Бібліографічні ресурси
   Віртуальні довідки доступні за адресою.
   Віртуальні виставки доступні за адресою.
   Тематичні виставки до визначних дат, «Наукові видання НАУ», нові надходження, тематичні огляди видань з актуальних питань. Відповідальна: Ткачова Ірина, e-mail tkacheva@nau.edu.ua.
 • Доступ до наукометричних та повнотекстових баз даних
 • Консультування дослідників, викладачів, студентів

   Консультації з наукометрії

   Ми пропонуємо індивідуальні консультації з широкого кола питань, які стосуються дослідження, навчання та викладання:
   • Консультації щодо створення авторських профілів у провідних наукометричних базах даних (Google Scholar, ORCID, Publons, ResearchGate);
   • перевірка наявності періодичних видань та статей у базах даних Scopus та Web of Science;
   • надання наукометричної статистики науковців НАУ (кількість робіт, цитування, індекс Гірша) та журналів (імпакт-фактор, SNIP);
   • надання бібіліографічних довідок online;
   • проведення індексації наукових журналів НАУ у eLibrary.
   Консультант: Хавара Ольга: e-mail: naukometria@nau.edu.ua
   Тел.: (097)423-13-34

   Консультування щодо академічної доброчесності

   Консультант: Панченко Інна, e-mail: inna_pan4enko@nau.edu.ua.

   Цитування, оформлення списків літератури за міжнародними стандартами

   Консультант: Панченко Інна, e-mail: inna_pan4enko@nau.edu.ua.
 • Книгозабезпеченість дисциплін

   Консультування щодо книгозабезпеченості дисциплін

   Карти книгозабезпеченності дисциплін (для викладачів).
   Список літератури за спеціалізаціями (для студентів).
   Консультант: e-mail komplect-ntb@nau.edu.ua.

   Замовлення нової літератури (для викладачів)

   Для забезпечення новою літературою дисциплін, які викладаються в НАУ, викладач може звернутись на сайти видавництв:
   1. Видавництво ЛІРА К http://lira-k.com.ua/
   2. Видавництво ОЛДІ ПЛЮС https://oldiplus.ua/
   3. Видавничий дім «КОНДОР» http://condor-books.com.ua/
   4. Видавничо-книготоргівельне підприємство «ПАТЕРИК» https://vidavnitstvo-paterik.uaprom.net/
   5. Видавничо-книготоргівельна компанія ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ https://cul.com.ua/
   Для закупівлі університетом необхідної літератури треба оформити службову записку зі списком необхідної літератури на ім’я ректора, завізувати у проректора за напрямом та надати до відділу комплектування НТБ (кім. 11, головний бібліотечний корпус)..
   Консультант: e-mail komplect-ntb@nau.edu.ua.

   Нові надходження

   Нові надходження до НТБ НАУ можна продивитися тут.
   Інформація про нові видання у фонді бібліотеки розміщені у щомісячному Інформаційному бюлетені нових надходжень НТБ НАУ, який надсилається зареєстрованим користувачам на особисті e-mail, а також e-mail кафедр, факультетів. Архів Інформаційного бюлетеня знаходиться за адресою. Матеріал містить бібліографічний опис документа, шифр, кількість примірників, їх місце знаходження та скановане зображення титульної сторінки книги.
 • Електронні комплекти підручників
 • Консультування представників редакцій та оргкомітетів наукових конференцій

   Консультування представників редакцій наукових журналів НАУ.

   Ми пропонуємо консультування представників редакцій наукових журналів щодо розміщення матеріалів журналів у системі "Наукова періодика Національного авіаційного університету".
   Консультант: Хавара Ольга: e-mail: naukometria@nau.edu.ua
   Тел.: (097)423-13-34

   Консультування оргкомітетів наукових конференцій.

   Ми пропонуємо консультування оргкомітетів наукових конференцій щодо розміщення матеріалів конференцій у системі "Конференції Національного авіаційного університету". Консультант: Фатич Ольга e-mail Olga_fatuch@nau.edu.ua

   Консультування представників редакцій щодо розміщення монографій.

   Ми пропонуємо консультування представників редакцій щодо розміщення монографій у системі Open Monograph Press. Консультант: Князева Ірина e-mail knyazeva@nau.edu.ua
 • Консультування щодо розміщення матеріалів в електронному репозиторії erNAU
   Розміщення матеріалів на період карантину здійснюється лише шляхом самоархівування, відповідно до інструкції Реєстрація користувача та розміщення матеріалів в erNAU.

   Консультації за е-поштою:
   • консультації щодо реєстрації у репозиторії erNAU;
   • консультації ПВС з питань розміщення наукових матеріалів інституційного репозитарію;
   • рецензування (перевірка описів) робіт;
   • консультації та пояснення щодо розміщення магістерських кваліфікаційних робіт у репозитарії університету;
   • надання статистики щодо розміщення дипломних та інших робіт у інституційному репозитарії;
   • адміністрування та наповнення електронної бібліотеки НАУ
   Відповідальна Терещенко Марина: e-mail: marina.tereschenko@nau.edu.ua.
   Тел.: (063)689-27-36

 • Визначення індексів УДК
   Для визначення індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК) на навчально-методичні видання, статті, тези конференцій тощо звертайтесь, будь ласка, на e-mail metodist@nau.edu.ua. Надішліть назву документа, його тип та ключові слова.
   Безкоштовно визначаються індекси УДК на навчально-методичні видання НАУ, підручники, статті у науковий журнал "Proceedings of the National Aviation University" («Вісник Національного авіаційного університету»).
   Для отримання УДК на інші видання відповідно до розрахунку послуг (наказ ректора НАУ від 19.10.2018 р. № 478/од «Про введення розрахунку вартості послуг НТБ») треба сплатити квитанцію. Ціна послуги - 15,00 грн. за одне видання.

   Платіжні реквізити НАУ
   Кошти спеціального фонду (1160/02) приход НАУ господарський
   Отримувач (платник) коштів:
   Національний авіаційний університет
   Код ЄДРПОУ : 01132330
   Банк : Держказначейська служба України, м. Київ
   Р/Р: UA 438201720313261003202013777
   Призначення платежу За платні послуги науково- технічної бібліотеки
   Суб рах 2111.01/88 без ПДВ

   Після оплати коштів надішліть, будь ласка, скан-копію квитанції на e-mail metodist@nau.edu.ua Консультант:Куджоян Наталія.
 • Визначення авторських знаків
   Для визначення авторських знаків на навчально-методичні видання викладачів НАУ, будь ласка, звертайтесь на e-mail Helena@nau.edu.ua Консультант: Можеітова Олена.
 • Визначення індексів DOI
   Замовити реєстрацію Цифрового ідентифікатору об'єкта (ЦІО) (англ. Digital object identifier, DOI — серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу) на статтю, випуск журналу, тощо можна через e-mail: shenenkoyulia@nau.edu.ua Консультант: Шененко Юля.
 • Література для акредитації дисциплін
   Інформація про ресурсне забезпечення дисциплін акредитації/ліцензування ЗВО за вимогою МОН України:
   - періодичні видання. Звертайтесь на e-mail metodist@nau.edu.ua Консультант: Куджоян Наталія.
   - книжкові видання. Звертайтесь на e-mail aleksandrovna_ntb@nau.edu.ua Консультант: Дехтяр Людмила.
 • Організація on-line заходів
   Науково-технічна бібліотека проводить культурно-просвітницькі заходи:
   «НАУ: історія, традиції, сьогодення»;
   «У світі української літератури»;
   «Навколо Миколи Гоголя»;
   «Іван Котляревський наша любов і святиня»;
   «Під знаком Стуса: діалоги з молоддю» та багато інших.
   Для організації заходів звертатись на e-mail tkacheva@nau.edu.ua Консультант: Ткачова Ірина.
 • Книги для відпочинку
   Ми пропонуємо індивідуальній та нешаблонний підбір сучасної української літератури, художньої літератури зарубіжних авторів, літератури non-fiction на e-mail tkacheva@nau.edu.ua Консультант: Ткачова Ірина.

RSS


Віртуальні виставки
Нові надходження


  Національний Авіаційний Університет
© 2009 - 2020 НТБ НАУ. Програмне забезпечення та технічна підтримка